Köpa bostadsrätt – fem punkter för ett bra köp

Köpa bostadsrättAtt äga en bostadsrätt skiljer sig från att äga ett hus, en bostadsrätt innebär att man är delägare med andra i bostadsrättsföreningen.

En bostadsrätt innebär att man förvärva en andel i en bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen äger i sin tur fastigheten. Medlemskapet i bostadsrättsföreningen innebär att man har nyttjanderätt till en viss bestämd lägenhet.
Bostadsrättsköp skiljer sig från husköp.

Vid köp av en bostadsrätt har man inte samma undersökningsskyldighet som vid en husaffär. Vid en husaffär måste man undersöka huset, vid ett bostadsrättsköp undersöker man inte fastighetens skick.

För att inte misslyckas med bostadsrättsköp är det viktigt att kontrollera olika saker innan man slår till. Här kommer 5 punkter för ett bra bostadsrättsköp.

1. Kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi

Den allra viktigaste punkten är att kontrollera bostadsrättsföreningens ekonomi. Om bostadsrättsföreningen har dålig ekonomi kan det innebära två saker. Ena högre månadsavgift, den andra är att bostadsrättsföreningen går i konkurs. Om bostadsrättsföreningen går i konkurs mister man sin bostadsrätt. Det är bara att packa och flytta.

2. Gå igenom de senaste årens årsbokslut

För att få en bild av bostadsrättsföreningens ekonomi måste man studera de senaste årens bokslut. I bokslutet finns uppgifter om ekonomin och framtida investeringar.

I bokslutet framgår de senaste årens resultat. Om föreningen gått med förlust så innebär det att månadsavgiften kommer att höjas.

Kolla hur stora skulderna är i förhållandet till föreningens tillgångar. Är det stora skulder blir det svårt att klara framtida investeringar och underhåll.

3. Fråga styrelsen och kassören

Fråga styrelseordförande eller kassören hur framtida investeringsbehoven ser ut. Kommer det stambyte eller ommålning av fastigheten? Om det finns framtida behov av renovering och underhåll, kommer föreningen att klara detta? Finns pengar sparade för detta?

4. Renovering i bostadsrätten

Fråga företrädare för föreningen om hur reglerna är för invändig renovering. Detta gäller större renoveringar än ommålning och tapetsering.

5. Kan du bli medlem i bostadsrättsföreningen

Innan du skriver på kolla med bostadsrättsföreningen vilka krav de ställer på att bli medlem. Även om du är överrens med säljaren av bostadsrätten måste affären godkännas av bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen kan neka dig att köpa bostadsrätten om särskilda regler finns inskrivna om vad som gäller för medlemskap. Vanligt är att man ska ha god ekonomi och inga betalningsanmärkningar. Men det förekommer ibland även andra krav.

Köpa bostadsrätt – fem punkter för ett bra köp
Rulla till toppen