Ekonomiblogg Evendim

Spara, investera och låna pengar

Överlevnad för det nya företaget

Ett nystartat företag är ofta väldigt skört det första året eller ibland även något längre. En av de kritiska punkterna är likviditeten, det vill säga hur mycket pengar finns i kassan eller banken. Många som startat företag kan berätta om hu de fick ta ut majlönen i juni, det fanns inga pengar.

Ett sätt att minska detta problem är kredittider. Ett exempel för att illustrera problemet: Företagare A får in en beställning 1 oktober. Han beställer genast material för 100 000 kronor, materialet kommer 10 oktober med faktura på 30 dagar. A startar arbete hos kund den 15 oktober, jobbet är klart 1 nov. A skickar samma dag faktura på 30 dagar till kunden, betaldatum 1 december. Den 10 november måste A betala materialet. Kunden betalar först den 1 jan, till dess måste A ”ligga ute” med en stor summa.

Lösningen på detta är två steg: Kunden informeras redan vid offertstadiet att man fakturerar på till exempel 10 dagar. Man tar kontakt med sina viktigaste leverantörer och förhandlar fram längre kredittid. De flesta leverantörer är inte på pigga på det, men kan ofta ställa upp under typ ett år framåt med 45 eller till och med 60 dagar. I exemplet ovan hade det löst problemet med likviditet!

Överlevnad för det nya företaget
Rulla till toppen