Category Archives: Företag


Fraktsedlar

En fraktsedel är i korta drag en typ av dokument som levereras tillsammans med en vara eller tjänst under hela transportprocessen. I de fall man exempelvis handlat något på nätet brukar man motta en faktura, eller kvitto, och en fraktsedel för varan. För att göra prcessen smidig kan du t.ex. anlita någon för fraktsedelshantering.

Vad ska fraktsedeln innehålla för information?

I fraktsedeln ska du kunna utläsa information om paketets eller försändelsens längd, vikt och bredd. Därutöver ska även detaljer kring avsändaren och mottagaren finnas, i vanliga fall adress och person- eller organisationsnummer. Fraktsedeln ska även ha ett nummer och utskrivningsdatum synligt på dokumentet. Övrig information kan vara antal kolli samt fraktbetalning.

Vem utfärdar en fraktsedel?

Dokumentet som medföljer paketet eller försändelsen med varan ska utfärdas av företaget eller personen som sänder ut varan. Fraktsedeln är helt enkelt en typ av bevis på vad som avtalats mellan den som skickar ut varan och den som ska ta emot paketet. Just därför är det alltid viktigt att man prickar av utifrån fraktsedelns information så att dokumentet stämmer överens med den verkliga leveransen, framför allt i de fall då det handlar om flera kollin.

Överlevnad för det nya företaget

Ett nystartat företag är ofta väldigt skört det första året eller ibland även något längre. En av de kritiska punkterna är likviditeten, det vill säga hur mycket pengar finns i kassan eller banken. Många som startat företag kan berätta om hu de fick ta ut majlönen i juni, det fanns inga pengar.

Ett sätt att minska detta problem är kredittider. Ett exempel för att illustrera problemet: Företagare A får in en beställning 1 oktober. Han beställer genast material för 100 000 kronor, materialet kommer 10 oktober med faktura på 30 dagar. A startar arbete hos kund den 15 oktober, jobbet är klart 1 nov. A skickar samma dag faktura på 30 dagar till kunden, betaldatum 1 december. Den 10 november måste A betala materialet. Kunden betalar först den 1 jan, till dess måste A ”ligga ute” med en stor summa.

Lösningen på detta är två steg: Kunden informeras redan vid offertstadiet att man fakturerar på till exempel 10 dagar. Man tar kontakt med sina viktigaste leverantörer och förhandlar fram längre kredittid. De flesta leverantörer är inte på pigga på det, men kan ofta ställa upp under typ ett år framåt med 45 eller till och med 60 dagar. I exemplet ovan hade det löst problemet med likviditet!