Att låna pengar med skulder

Vad händer om man är i stort behov av att låna pengar men egentligen inte har råd? Kan man låna pengar med en skuld hos Kronofogden? Har man en gång som låntagare misskött sina åtaganden kan det tyvärr innebära att man råkar ut för en rad konsekvenser som innebär att det blir komplicerat, eller till och med i en del fall orimligt, att ta fler lån. Har man en gång fått betalningsanmärkningar genom en försenad eller ej betald räkning kan livet bli mer komplicerat och man blir tyvärr relativt begränsad i sitt ekonomiska liv. Därför rekommenderar inte Creddit att låna pengar om man har en betalningsanmärkning. Det kan endast vara ok om dessa anmärkningar uppstått en tid tillbaka och att man numera har en mer noggrann kontroll över sin ekonomi. Att försöka ordna upp sina ekonomiska problem med ännu fler skulder är aldrig en bra lösning.

Man kan aldrig låna pengar om man redan har ett befintligt skuldkonto hos Kronofogdemyndigheten. Först när man betalat tillbaka sin skuld till Kronofogden och styrt upp sin ekonomi, så kan man ta ett lån trots att man har kvar sin betalningsanmärkning. Man ska dock komma ihåg att man aldrig någonsin är lovad att få låna pengar oavsett om långivaren har väldigt givmilda villkor gällande betalningsanmärkningar. I långivarens bedömning utgår denne från helheten av låntagarens ekonomi. Det finns alltså ingen långivare som lånar ut till någon med ett skuldkonto hos Kronofogden. Har man en gång misskött sina åtaganden tidigare i livet är det väldigt riskfyllt för långivaren att erbjuda ett lån till denna personen och det skulle därmed vara en rent korkad affär från långivarens sida om denne skulle gå med på ett lån. Det ligger egentligen heller inte i låntagarens intresse att kunna låna trots att man har ett befintligt skuldsaldo hos Kronofogden.

Det finns däremot andra alternativ till vanliga lån. Om man inte klarar av sin ekonomi utan ett lån kan ett alternativ vara att ta ett så kallat pantlån. Hos pantbanken kan man då pantsätta, med det menas belåna, olika värdesaker så som silver, guld, smycken samt dyrare elektronik. Man lämnar helt enkelt in sina värdesaker för en värdering och sedan får man en pantsumma direkt i form av kontanter. Eftersom även pantlånet är en form av lån får man betala en bestämd och fast summa kontinuerligt, oftast varje månad. Uppfyller man inte dessa betalningsskyldigheter har pantbanken rätten att överta ens egendom och sedan bjuda ut egendomen till försäljning. Det finns dock även de pantbanker som erbjuder pant på en mer odefinierad tid som inte har några krav på kontinuerliga inbetalningar. Pantbanken har dock, med dessa lösningar, rätten att sälja låntagarens egendom när de vill. Detta gör såklart att man som låntagare löper större risk att förlora sin egendom. Att ta ett pantlån kanske därmed inte är det mest ultimata lånet man kan ta, men helt klart en bra lösning för de som inte har möjligheten att ta ett vanligt banklån. Det kan för vissa nämligen vara den enda utvägen för att kunna klara sin ekonomi.

Fördelen med att låna online

Det här med att låna pengar online är ett relativt nytt fenomen. Det var inte längesen man gick till banken och pratade med sin bankman och ansökte om lån den vägen. Därför kan det vara svårt att ställa om sig att låna pengar online istället. Nedan hittar du några fördelar med att låna pengar online.

Under senare tid har det fullkomligt exploderat med kreditgivare som lånar ut pengar online och det kan göra att det lätt blir förvirrande och svårt att veta vem man ska låna av. Men det har också sina fördelar. I och med att konkurrensen ökar blir det viktigare och viktigare att behålla sina låntagare och det gör att kreditgivarna erbjuder bättre räntor och andra erbjudanden.

För att lätt få sig en överblick över vilka kreditgivare som lånar ut pengar kan man besöka en jämförelsesida som listar de olika kreditgivarna. Där kan man enkelt se vilka kreditgivare som är intressanta och sen går man in på respektive hemsida och läser lånevillkoren för att försäkra sig om att det inte finns några dolda avgifter.

När man bestämt sig för vilken kreditgivare man vill låna av fyller man i ansökan direkt på deras hemsida och skickar in. Oftast tar det inte mer än ett par minuter så är man klar. Sen varierar det mellan kreditgivare till kreditgivare men oftast tar det inte mer än några timmar så har man pengarna på sitt bankkonto. Snabbt och smidigt.

Trots att det finns flest kreditgivare som nischat in sig på mindre lån så finns det aktörer som erbjuder både billån och privatlån online. Dock bör man verkligen vara noggrann när man ansöker om dessa lån då det kan bli dyrt om man missar några avgifter.

Ska man ansöka om bolån kan det fortfarande vara klokt att prata med sin bankman eftersom det rör sig om så pass stora belopp.

Fraktsedlar

En fraktsedel är i korta drag en typ av dokument som levereras tillsammans med en vara eller tjänst under hela transportprocessen. I de fall man exempelvis handlat något på nätet brukar man motta en faktura, eller kvitto, och en fraktsedel för varan. För att göra prcessen smidig kan du t.ex. anlita någon för fraktsedelshantering.

Vad ska fraktsedeln innehålla för information?

I fraktsedeln ska du kunna utläsa information om paketets eller försändelsens längd, vikt och bredd. Därutöver ska även detaljer kring avsändaren och mottagaren finnas, i vanliga fall adress och person- eller organisationsnummer. Fraktsedeln ska även ha ett nummer och utskrivningsdatum synligt på dokumentet. Övrig information kan vara antal kolli samt fraktbetalning.

Vem utfärdar en fraktsedel?

Dokumentet som medföljer paketet eller försändelsen med varan ska utfärdas av företaget eller personen som sänder ut varan. Fraktsedeln är helt enkelt en typ av bevis på vad som avtalats mellan den som skickar ut varan och den som ska ta emot paketet. Just därför är det alltid viktigt att man prickar av utifrån fraktsedelns information så att dokumentet stämmer överens med den verkliga leveransen, framför allt i de fall då det handlar om flera kollin.

Överlevnad för det nya företaget

Ett nystartat företag är ofta väldigt skört det första året eller ibland även något längre. En av de kritiska punkterna är likviditeten, det vill säga hur mycket pengar finns i kassan eller banken. Många som startat företag kan berätta om hu de fick ta ut majlönen i juni, det fanns inga pengar.

Ett sätt att minska detta problem är kredittider. Ett exempel för att illustrera problemet: Företagare A får in en beställning 1 oktober. Han beställer genast material för 100 000 kronor, materialet kommer 10 oktober med faktura på 30 dagar. A startar arbete hos kund den 15 oktober, jobbet är klart 1 nov. A skickar samma dag faktura på 30 dagar till kunden, betaldatum 1 december. Den 10 november måste A betala materialet. Kunden betalar först den 1 jan, till dess måste A ”ligga ute” med en stor summa.

Lösningen på detta är två steg: Kunden informeras redan vid offertstadiet att man fakturerar på till exempel 10 dagar. Man tar kontakt med sina viktigaste leverantörer och förhandlar fram längre kredittid. De flesta leverantörer är inte på pigga på det, men kan ofta ställa upp under typ ett år framåt med 45 eller till och med 60 dagar. I exemplet ovan hade det löst problemet med likviditet!

Lite allmänt om olika försäkringar

Kanske känns det ibland som att en försäkring är ett slöseri med pengar? När det inte händer något är det bara en utgift som du inte får någon nytta av, men när olyckan är framme är du glad att du har betalat din försäkringspremie. Insplanet är ett försäkringsbolag med försäkringar för allt möjligt, kolla in dem.

En del försäkringar är du tvungen att ha. Om du äger en bil är du till exempel tvungen att ha en trafikförsäkring. För att få ett större skydd när du äger en mer dyrbar bil finns det även hel- och halvförsäkring. Vilken typ av bilförsäkring du väljer beror både på din ekonomiska situation och på marknadsvärdet på din bil.

En försäkring är en slags trygghet ifall något händer. Det fungerar på samma sätt som när du varje månad lägger undan pengar i en buffert ifall något skulle hända. När du betalar din försäkringspremie är det som att lägga undan pengar som kan ersätta dig ifall du skulle vara med om en olycka eller drabbas av någon skada på din egendom, stöld och så vidare.

Ett exempel på en försäkring som till en låg kostnad ger dig ett bra skydd är en hemförsäkring.  Den brukar täcka mycket och ger dig också en reseförsäkring samt annat såsom en överfallsförsäkring.