Fraktsedlar

En fraktsedel är i korta drag en typ av dokument som levereras tillsammans med en vara eller tjänst under hela transportprocessen. I de fall man exempelvis handlat något på nätet brukar man motta en faktura, eller kvitto, och en fraktsedel för varan. För att göra prcessen smidig kan du t.ex. anlita Erip för fraktsedelshantering.

Vad ska fraktsedeln innehålla för information?

I fraktsedeln ska du kunna utläsa information om paketets eller försändelsens längd, vikt och bredd. Därutöver ska även detaljer kring avsändaren och mottagaren finnas, i vanliga fall adress och person- eller organisationsnummer. Fraktsedeln ska även ha ett nummer och utskrivningsdatum synligt på dokumentet. Övrig information kan vara antal kolli samt fraktbetalning.

Vem utfärdar en fraktsedel?

Dokumentet som medföljer paketet eller försändelsen med varan ska utfärdas av företaget eller personen som sänder ut varan. Fraktsedeln är helt enkelt en typ av bevis på vad som avtalats mellan den som skickar ut varan och den som ska ta emot paketet. Just därför är det alltid viktigt att man prickar av utifrån fraktsedelns information så att dokumentet stämmer överens med den verkliga leveransen, framför allt i de fall då det handlar om flera kollin.

Överlevnad för det nya företaget

Ett nystartat företag är ofta väldigt skört det första året eller ibland även något längre. En av de kritiska punkterna är likviditeten, det vill säga hur mycket pengar finns i kassan eller banken. Många som startat företag kan berätta om hu de fick ta ut majlönen i juni, det fanns inga pengar.

Ett sätt att minska detta problem är kredittider. Ett exempel för att illustrera problemet: Företagare A får in en beställning 1 oktober. Han beställer genast material för 100 000 kronor, materialet kommer 10 oktober med faktura på 30 dagar. A startar arbete hos kund den 15 oktober, jobbet är klart 1 nov. A skickar samma dag faktura på 30 dagar till kunden, betaldatum 1 december. Den 10 november måste A betala materialet. Kunden betalar först den 1 jan, till dess måste A ”ligga ute” med en stor summa.

Lösningen på detta är två steg: Kunden informeras redan vid offertstadiet att man fakturerar på till exempel 10 dagar. Man tar kontakt med sina viktigaste leverantörer och förhandlar fram längre kredittid. De flesta leverantörer är inte på pigga på det, men kan ofta ställa upp under typ ett år framåt med 45 eller till och med 60 dagar. I exemplet ovan hade det löst problemet med likviditet!

Lite allmänt om olika försäkringar

Kanske känns det ibland som att en försäkring är ett slöseri med pengar? När det inte händer något är det bara en utgift som du inte får någon nytta av, men när olyckan är framme är du glad att du har betalat din försäkringspremie. Insplanet är ett försäkringsbolag med försäkringar för allt möjligt, kolla in dem.

En del försäkringar är du tvungen att ha. Om du äger en bil är du till exempel tvungen att ha en trafikförsäkring. För att få ett större skydd när du äger en mer dyrbar bil finns det även hel- och halvförsäkring. Vilken typ av bilförsäkring du väljer beror både på din ekonomiska situation och på marknadsvärdet på din bil.

En försäkring är en slags trygghet ifall något händer. Det fungerar på samma sätt som när du varje månad lägger undan pengar i en buffert ifall något skulle hända. När du betalar din försäkringspremie är det som att lägga undan pengar som kan ersätta dig ifall du skulle vara med om en olycka eller drabbas av någon skada på din egendom, stöld och så vidare.

Ett exempel på en försäkring som till en låg kostnad ger dig ett bra skydd är en hemförsäkring.  Den brukar täcka mycket och ger dig också en reseförsäkring samt annat såsom en överfallsförsäkring.

Spara pengar genom att samla lånen

Orsakerna till varför du i första hand tagit lån kan se olika ut. De allra flesta människor tar större lån någon gång i sitt liv. Många har dessutom flera lån samtidigt. Amorteringarna börjar hopa sig. Det känns som att hela lönen går åt till att betala amorteringar och räntor. Om du har flera lån känner du säkert igen dig i den bilden men oroa dig inte – du kan snabbt minska dina kostnader på ett enkelt sätt. Allt fler har insett fördelarna som finns med att samla alla sina lån på samma ställe. Så gott som alla banker och låneinstitutioner vill så klart ha så många kunder som möjligt. Ju fler lån som finns hos banken desto bättre business är det för dem. Gissa vad? Det är det faktiskt också för dig. Att baka ihop dina lån kan vara ett enkelt sätt för att minska utgifterna. Kanske kommer det då bli lättare att komma på benen och få lite andrum mellan räkningarna. Det är lätt hänt att missa några betalningar och då blir problemet snabbt värre. Därför är det viktigt att du har en plan för hur du ska kunna betala av dina lån på ett bra och smidigt sätt. Det behöver nämligen inte vara så dyrt att ha lån, om du bara gör det på rätt sätt.

Hitta på nätet

På internet kan du kolla vilka alternativ de olika kreditinstituten ger dig för att samla lånen hos sig. Genom en enkel Google-sökning får du upp flera relevanta träffar som kan vara till hjälp. Du kan också så klart ta kontakt direkt med banken eller långivaren för att få mer information på det sättet. Det kommer garanterat att vilja locka över dig. Kolla gärna med några olika alternativ innan du bestämmer dig om du inte hittar rätt på första försöket så att säga.

Sälj dina fakturor och få betalt direkt

Factoring är en mycket populär tjänst som erbjuds av finansbolag eller banker. Denna tjänst går ut på att företag säljer eller belånar sina fakturor hos finansbolag eller banker. Factoringbranschen är en snabbväxande bransch som erbjuder många företag nya sätt att finansiera sitt rörelsekapital. Det är t.ex. så att Bibby köper dina fakturor om du snabbt vill få betalt för det jobb du utfört. Det bästa är att factoringbranschen inte är konjunkturkänslig. Däremot är det under en lågkonjunktur färre fakturor i omsättning.

Förut så var det oftast bara det små företagen som använde sig av factoringtjänster men nu på senare tid så har det ändrats och även de stora företagen har börjat använda sig av factoring för att förbättra sin likviditet.

En typ av factoring är fakturaköp. Under ett fakturaköp så överlåts några eller alla företagets fakturor till finansbolaget. Där efter betalas nästan hela summan av fakturan ut till företaget direkt efter överlåtelsen. Det är vanligt att stora företag använder sig av denna tjänst för att smidigt öka sitt rörelsekapital. Där finns även två andra former av fakturaköp. Dessa är factoring med regress och factoring utan regress. Factoring med regress innebär att fakturan som inte blivit betald köps tillbaka av företaget och företaget behåller då även kreditrisken. Factoring utan regress innebär att om fakturan inte kan betalas så går risken över på finansbolaget. Denna tjänst brukar inte erbjudas speciellt ofta. Men om den erbjuds så är det till företag som har en god betalningsförmåga och minimal risk.